Datasupport

Vi har mer än 17 års vana inom datasupport för industriverksamhet såsom Borealis AB i Stenungsund.
Vi utför uppdrag för Addici/COOR i Stenungsund.
Utför även datasupport till mindre verksamheter.

Kameraövervakning

Larm och kamerasystem för övervakning är en del som ökar hela tiden. Butiker, bensinstationer, skolor, gatukök, hotell är några platser som ibland kräver kameraövervakning. Neron AB kan tekniken och vet hur man söker tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om oss

Telefoni, datanät och säkerhetslarm kräver expertis.
Service på servrar, telefonväxlar, datornät och installationer, det är vad Örjan Noreén, ägare till Neron AB, ägnar sig åt.