Kameraövervakning

Larm och kamerasystem för övervakning är en del som ökar hela tiden. Butiker, bensinstationer, skolor, gatukök, hotell är några platser som ibland kräver kameraövervakning. Neron AB kan tekniken och vet hur man söker tillstånd hos Länsstyrelsen.
larm

Du kan se några exempel nedan (öppnas som pdf filer):

Butik, Bensinstation, Skola, Boende, Gatukök

Detaljhandel, Bar & Restaurang, Parkering

Några produkter:

Vison, Webgate DS 800, Sony SSC-E473P, Sony SSC-CD73VP

Minidomkamera 3,6mm 12VDC 1A, Vandaldomkamera 4-9mm 12VDC 1A

Mer information eller priser.

Kontakta: Örjan Noreén