Regler för kameraövervakning

Lagen om allmän kameraövervakning

Upplysning och ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Övervakningskamera får vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde, endast om länsstyrelsen meddelat tillstånd. Tillståndskravet omfattar även bearbetnings- eller lagringsapparatur. Övervakningen skall bl a ha till syfte att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål.
Upplysning och anmälan om kameraövervakning.

Övervakningen skall ha till enda syfte att förebygga eller avslöja brott. Anmälan är endast tillämplig för post-, bank- och butikslokaler.